DÂY THÉP Ủ MỀM

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

Sản phẩm dây thép ủ mềm được sản xuất trên dây chuyền kéo dây liên tục sau đó đưa sang ủ mềm sản phẩm có cơ tính phù hợp và đạt theo tiêu chuẩn TCCS.

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM:

Sản phẩm được sử dụng trong xây dựng, nông, lâm, thủy sản, dân dụng…như làm dây treo, dây buộc…

QUY CÁCH SẢN PHẨM:

Đường kính dây thép mạ kẽm từ F1 – 5,4 mm và theo yêu cầu khách hàng.

Mỗi cuộn dây thép ủ mềm được bao gói với trọng lượng từ 50 kg – 250 kg.

TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM THÔNG DỤNG:

Đường kính danh nghĩa (mm)Sai lệch giới hạn (mm)Độ bền kéo (N/mm2)Độ giãn dài (%)
1.0 ÷ 5.4

+ 0,04

– 0,12

    ≤ 300≥20

NHẬN BIẾT SẢN PHẨM:

Trên mỗi cuộn dây thép ủ mềm có một tem và mạc sản phẩm hàng hóa duy nhất. Trên mạc sản phẩm có ghi đầy đủ khối lượng, ngày sản xuất, nơi sản xuất.

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM: